Polis Özel Harekat Nasıl Olurum ?

Emniyet Teşkilatı bünyesinde bulunan PÖH ( Polis Özel Harekat ) personel ihtiyacı genel olarak hali hazırda görev yapan polis memurlarından yani Polis Özel Harekat branşında görev yapmaya istekli olanlar arasından karşılanmaktadır.Ancak 2017 yılında 19.dönem POMEM ile birlikte dışarıdan siviller arasından da herhangi bir sınav puanına gerek olmadan ve herhangi bir yazılı sınav yapılmadan sadece Ön sağlık kontrolü , Spor ve sözlü mülakat yoluyla en az lise mezunu adaylar arasından alım yapılmıştı.2019 yılında da dışarıdan en az lise mezunu olmak koşuluyla 10 Bin Polis Özel Harekat alımı yapılma ihtimali bulunmaktadır.

Polis Özel Harekat Branşlı Polis Olmak İçin Gerekli Genel Şartlar Nelerdir ?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • En az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınav başvurularının başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak,
 • Bayanlar için en az 1.62 , erkekler için ise en az 1.67 cm boyunda olmak,
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
 • a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
 • b) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Polis Özel Harekat Mülakat Aşamaları Nelerdir ?

Polis Özel Harekat – PÖH olmak isteyen adaylara ön sağlık kontrolü ve akabinde fiziki yeterlilik sınavı uygulanır. Fiziki yeterlilik sınavı ; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir. Fiziki yeterlilik sınavından yani spor mülakatından sonra başarılı olanlar sözlü mülakata alınır ve daha sonra başarı sıralaması Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılarak kazananlar açıklanır.

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir