MSÜ Deniz Harp Okulu 3. SINIFINA ÜNİVERSİTELERİN 3. VE 4. SINIFINDAN ASKERİ ÖĞRENCİ ALIMI

tarafından
652
MSÜ Deniz Harp Okulu 3. SINIFINA ÜNİVERSİTELERİN 3. VE 4. SINIFINDAN ASKERİ ÖĞRENCİ ALIMI

MSÜ Deniz Harp Okulu 3. SINIFINA ÜNİVERSİTELERİN 3. VE 4. SINIFINDAN ASKERİ ÖĞRENCİ ALIMI

 

MSÜ Deniz Harp Okulu 3. SINIFINA ÜNİVERSİTELERİN 3. VE 4. SINIFINDAN ASKERİ ÖĞRENCİ ALIMI Özet Bilgi
deniz harp okulu ara sınıf alımı

KİMLER BAŞVURABİLİR ?

Deniz Harp Okuluna Geçiş Yapılabilecek Bölümler Başvuru Yapılabilecek Lisans Programları 3’üncü Sınıf 3 ve 4’üncü Sınıfta Okuyanlar İçin;
Bilgisayar Mühendisliği
.Bilgisayar Mühendisliği
.Yazılım Mühendisliği
.Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
.Bilişim Sistemleri Mühendisliği
.Adli Bilişim Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
.Elektrik-Elektronik Mühendisliği
.Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
.Elektrik Mühendisliği
.Kontrol Mühendisliği
.Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
.Mekatronik Mühendisliği
.Mekatronik Sistemler Mühendisliği
.Telekomünikasyon Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
.Endüstri Mühendisliği
.Endüstri ve Sistem Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
.Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
.Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
Makine Mühendisliği
.Makine Mühendisliği
.Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
.Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
.Enerji Sistemleri Mühendisliği
.Enerji ve Malzeme Mühendisliği
.Malzeme Mühendisliği
.Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
.Makine ve İmalat Mühendisliği
.Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği
.Uçak Mühendisliği
.İmalat Mühendisliği
YAŞ KOŞULU
Başvuru tarihi itibarıyla gün ve aya bakılmaksızın en fazla 24 yaşında olmak. (1994 ve sonrası doğumlu olanlar başvurabilmektedir.)


ÇAĞRI PUAN TÜRÜ
Adayların okuduğu bölüme yerleştirildiği yıl aldıkları LYS MF-4 Başarı Puanı
MF-4 Başarı Puanı olmayan adayların başvuruları kabul edilmemektedir.
BAŞVURU AKADEMİK DEĞERLENDİRME
MSÜ Komisyonu tarafından incelenerek 3’üncü sınıfta öğrenim görmesi uygun olan adaylar tespit edilecektir.
3’üncü sınıf için en az 110 AKTS(Avrupa Kredi Transfer Sistemi)
Dikey geçiş sınavı ile geçen öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Değerlendirme Adayların başvuru esnasında sisteme yükledikleri “Öğrenim Belgesi (Transkript)” kontrol edilerek yapılacağından sisteme yüklenen belgelerin okunaklı ve eksiksiz olmaları önemlidir.
BAŞVURU GENEL DEĞERLENDİRME
MSB Per.Tem.D tarafından kılavuzda belirtilen genel başvuru ve giriş koşullarına göre adaylar değerlendirilecektir.
ÇAĞRI İLANI
04 Aralık 2018 (https://personeltemin.msb.gov.tr) ve SMS
2.SEÇİM AŞAMALARI YERİ
MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Mamak/ANKARA)
TARİHİ
10-21 Aralık 2018
FİZİKİ DEĞERLENDİRME
(BOY / KİLO)
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre ölçüm yapılmaktadır. Kılavuzda belirtilmiştir.
FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ (FYT) BRANŞLARI
400 m. Koşu, Durarak Uzun Atlama, Mekik, Barfikste Kol Çekme, Basketbol Topu Fırlatma. (2 branştan puan alamayan elenmektedir.) Puanlama şekli kılavuzda belirtilmiştir.
ADAY DEĞERLENDİRME PUANI ( ADP )
%MF-4 Başarı Puanı + %MÜLAKAT PUANI, %FYT PUANI
ŞEHİT/GAZİ YAKINLARI İÇİN VERİLEN HAKLAR
ÇAĞRI DA : “Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının” %90’ı puan alan adaylara çağrı yapılacaktır.
YERLEŞTİRMEDE: 2’nci seçim aşamalarında başarılı olan adaylara kontenjanın %5’i kadar yerleşme kontenjanı verilecektir.
Adayların Şehit/Gazi Yakını olduklarını gösterir belgeye sahip olmaları ve Şehit/Gazi Yakını olduklarını başvuru yaparken belirtmeleri ve gerekmektedir.
ASİL YEDEK ADAYLARIN İLANI
3 Ocak 2018 (https://personeltemin.msb.gov.tr) ve SMS
İNTİBAK EĞİTİMİ
14-24 Ocak 2018
YEMİN TÖRENİ
25 Ocak 2018

dhoarasınıf

dhoarasınıf2

1. GENEL BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI
2.1.  Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak,
2.2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, 2.2. Başvuru tarihi itibariyle gün ve aya bakılmaksızın en fazla 24 (1994 ve sonrası doğumlu) yaşında olmak, 2.3. Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin; a) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak. b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak. c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak, ç) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak, d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak, e) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak, 2.4. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak, 2.5. Bir askeri okuldan, çıkmış veya çıkarılmış olmamak, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak, 2.6. Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
2.7. “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,
2.8. “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
2.9. Yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
2.10. İntibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak,
2.11. Okula karşı yönergede belirtilen uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek).

Detaylı Bilgi