Milli Savunma Üniversitesi Sağlık Yönetmeliği

tarafından
9190
Milli Savunma Üniversitesi Sağlık Yönetmeliği

Milli Savunma Üniversitesi Sağlık Yönetmeliği

Şüphesiz birçok kişi Milli Savunma Üniversitesi’ne girmek için can atıyor fakat sınavdan geçmeniz spor mülakatını geçmeniz , sözlü mülakatı geçmeniz yetmiyor. Bunun bir de sağlık kısmı var. Öğrenci alımları yönetmeliğe göre belirleniyor. Yönetmeliğin ilk bölümünde de belirtildiği gibi

Amaç ;
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu olan personel, öğrenciler ve bunların adaylarının Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki görevlere uyarlık bakımından sağlık yeteneklerini tespit etmek ve barışta ve savaşta yapılacak sağlık işlemlerini düzenlemektir.

Sağlık Yönetmeliğinin kapsamı ise şu şekilde

Kapsam : MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu olan personeli, öğrencileri ve bunların adaylarını kapsar.

Özet olacak şekilde öğrenci adaylarının sağlık yetenekleri ise şu şekilde :

Öğrenci adaylarının sağlık yetenekleri

MADDE 35- (1) Öğrenci adayları, tam sağlam olmalı ve bunlarda diskromatopsi bulunmamalıdır. Kız öğrencilerde genital muayene, anamnez ve inspeksiyonla yapılır (Hymen muayenesi yapılmaz.).
 Öğrenci adaylarının boy ve ağırlık sınırları ile vücut kitle indeks değerleri ek-A’da yer alan tabloda gösterilmiştir. Öğrenci alımı yapacak komutanlıklar, bu tablolarda belirtilen boy ve ağırlık sınırlarını broşürlerinde yayımlar. Kız öğrenci adayları için tabip lüzum gördüğünde pelvik ultrasonografi ve laboratuvar muayenesi yapabilir. Hafif cilt lezyonları (depigmente nevüs, Becker nevüs, lokalize hipertrikoz, akne vulgaris, hiperhidroz), solunum sıkıntısı yapmayan nasal septum deviasyonları, hafif diş sıra bozuklukları ve hafif kulak şekil bozuklukları sağlam kabul edilir.
 

Yapılacak Tetkikler
MADDE 36- (1) Her öğrenci adayına aşağıdaki tetkikler yapılır.

a) Akciğer grafisi, direkt üriner sistem grafisi.

b) HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV.

c) Tam kan sayımı ve sedimantasyon.

ç) Tam idrar muayenesi.

d) Kanda üre ve kreatinin, AST, ALT, ALP, LDH, GGT, bilirubinler, TSH, total kolesterol, trigliserit.

e) Açlık kan şekeri.

f) Ultrasonografi (tüm batın).

g) (Değişik: 22/9/2017 – 2017/10844 K.) EKG, transtorasik ekokardiografi (lüzum görüldüğü durumlarda).

ğ) Lüzum görülen diğer laboratuvar tetkikleri.

Göz Kusuru

Düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrı ayrı tam olmak şartıyla 1 diyoptriye (1 dahil) kadar miyopi ve hipermetropi ile 90 derecelik iki eksen arasındaki kırılma kusuru farkı 1 diyoptriyi geçmeyen astigmatizmalar öğrenciliğe engel değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına diğer fakültelerde eğitim gören öğrenci adaylarında düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrı ayrı tam olmak şartıyla 3 diyoptriye (3 dahil) kadar miyopi ve hipermetropi ile 90 derecelik iki eksen arasındaki kırılma kusuru farkı 3 diyoptriyi geçmeyen astigmatizmalar öğrenci adaylığına engel değildir.Sağlık Yönetmeliği hakkında tüm detaylara buradan bakabilirsiniz. Soru-Cevap bölümünden sorularınızı sorarak cevap alabilirsiniz ayrıca yorumlar bölümünden de sorularınızı belirtebilirsiniz.

MSÜ Sağlık Şartları Yönetmeliği