Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği

tarafından
903
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği

Polis olmak bir çoğumuzun hayali. Polis olmak için birçok yol var bunların başında liseden sonra 2 yıl pmyo okuyarak polis olmak var. Bir diğeri ön lisans mezunu olduktan sonra pomem okumak veya lisans mezunu olduktan sonra paem okumak geliyor. Bunlara girmediniz ise hala şansınız bitmiş değil dış kaynaktan da bir çok polis alımı oluyor peki hangi sağlık şartları gereklidir bakalım.

Amaç : Bu Yönetmeliğin amacı; okullara alınacak öğrencilerde, Emniyet Teşkilatı kadrolarına yapılacak ilk atamalarda, öğrencilikten veya memuriyetten ayrıldıktan sonra yeniden öğrenciliğe veya memuriyete geri dönüşlerde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, öğrencilikte veya memuriyette hastalanma durumlarında, malullük ve vazife malullüğünde, vazife malulü olarak çalışmaya devam etme durumunda ve hizmet sınıfı değişikliklerinde aranacak sağlık şartlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam : Bu Yönetmelik; okullara öğrenci alımında, öğrencilikte, Emniyet Teşkilatı kadrolarına yapılacak ilk atamalarda, öğrencilikten veya memuriyetten ayrıldıktan sonra yeniden öğrenciliğe veya memuriyete geri dönüşlerde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına yapılan açıktan atamalarda ve naklen atamalarda, memuriyette, malullük ve vazife malullüğünde, vazife malulü olarak çalışmaya devam etme durumunda, hizmet sınıfı değişikliklerinde aranacak sağlık şartlarını, giriş raporu ve son durum-dilim belirtir sağlık kurulu raporu alınmasını, bu raporların ayrıntılarını ve bu raporlara göre yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsar.

Öğrenci Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları ile Öğrenci

Raporlarının ve Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi

Okullara alınacak öğrenci adaylarında aranacak sağlık şartları

Okullara alınacak öğrenci adayları, A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadırlar. Bu Yönetmelikte bire bir karşılığı olmayan durumlarda, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereği, öğrenci adayının muayenesini yapan hastane sağlık kurulu doktorları, kişinin hastalığının uygun olabileceği dilim hakkında karar verir. B-C-D-E dilimlerinde geçen hastalığı olanlar veya 21 inci madde gereği değerlendirildiğinde hastalıklarının B-C-D-E dilimlerine uyduğuna, A dilimine uymadığına karar verilenler öğrenci olamazlar.

Öğrenci adaylarının giriş raporlarının tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenmesi

Öğrenci adayları için düzenlenecek giriş raporları, okulların denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır.

Yapılacak Muayeneler:

  • Endokronoloji
  • Nefroloji
  • Hematoloji
  • Gastroenteroloji
  • Romatoloji
  • Enfeksiyon Hastalıkları
  • Kardiyoloji
  • Göğüs Hastalıkları
  • Genel Cerrahi
  • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
  • Ağız ve Diş Sağlığı
  • Göz Hastalıkları
  • Üroloji
  • Kadın Hast. ve doğum
  • Ortopedi ve Travmatoloji
  • Nöroloji
  • Psikiyatri
  • Dermatoloji
  • Hastane sağlık kurulunun gerekli göreceği diğer branş muayeneleri

Görüntüleme Yöntemi ve Fonksiyon Tespit Yöntemi

  • PA Akciğer Grafisi
  • Tüm batın USG
  • Ürogenital USG
  • Genital USG
  • EKG
  • EKO
  • Solunum Fonksiyon Testi
  • Odiometri

Laboratuvar Testleri

  • AKŞ TSH
  • İdrar Biyokimyası/Mikroskopisi Cre,üre
  • Tam kan sayımı
  • ALT , AST , ALP ,GGT , HBsAg , HBV DNA, Anti HCV, HCV RNA,
  • Kanda ß-hCG

Daha detaylı bilgi için sağlık şartlarının tamamını inceleyebilirsiniz. EGM Sağlık Şartları

Yorum atarak bize destek olabilirsiniz.