Astsubay Meslek Yüksek Okulları Ve Bölümleri

Astsubay Meslek Yüksekokulları Ve Bölümleri

Astsubay , astsubay okullarında yetişerek orduya katılan, astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadarki rütbelerden birinde bulunan askerdir. Peki hangi okulları okumak gerekir kısaca okulları hakkında bilgi verelim.

Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu

Askeri Eğitim

Okulumuza yeni katılan öğrencilerin askerlik anlayışını geliştirmek, temel askerî terminolojiye ve uygulamalara aşinalığını arttırmak maksadıyla “İntibak Eğitimi” uygulanmaktadır. Bu eğitim Ağustos – Eylül ayları içerisinde 2 ila 8 hafta süre ile uygulanmaktadır.

Akademik yıl içerisinde ise öğrencilerin temel askerî bilgi ve becerilerini pekiştirmek maksadıyla, akademik programlarda yer alan askerî konular uygulamalı olarak icra edilmektedir. Askerî sevk ve idare ile komutanlık yeteneklerini geliştirmek maksadıyla yapılan eğitim, bir ve ikinci sınıf akademik eğitim sonunda Kartal / Menteş – İzmir’de icra edilmektedir. Bu yılsonu tatbikî eğitimde dayanıklılık eğitimi kapsamında öğrencilere; savaş yüzmesi, sızma, güç engelleri parkurlarından geçiş eğitimleri, muharebe eğitimi, teröristle mücadele harekâtı eğitimi, mekanik nişancılık ve atış eğitimi, hayatı idame eğitimi, dağcılık eğitimi ve gece eğitimi verilmektedir.

Akademik Öğretim
Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulunda; Atatürk ilkelerine bağlı, vatan sevgisi ve sorumluluk duygusuna sahip, askerî değerleri haiz, süratle düşünme ve çabuk karar verme yeteneği kazanmış, tarih bilgisi ve bilinci gelişmiş, askerî sınıf/branşının bilimsel ve teknolojik gelişmelerini izleyen ve değişimi gerçekleştirebilen, güncel bilgiler ile meslek ve sınıfları ile ilgili yayınları izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmiş, Türkçeyi doğru kullanabilen, yazılı ve sözlü iletişimi güçlü, hitabet yeteneği gelişmiş astsubaylar yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu amaçla, okulumuzda dokuz akademik program dâhilinde öğrenci yetiştirilmektedir. Öğrencilerin istifadesine açık ve sürekli büyüyen kütüphane, fiziki yeterliliklerini arttırmak için tesis edilmiş çok sayıda spor alanı ve dil yeteneklerini ilerletmek için dil laboratuvarları okulumuz öğrencilerin faydalanabileceği imkânların başında gelmektedir.

KAMYO Bölümler

İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi Programında; çağdaş yönetim sistemlerine ilişkin kavram ve yaklaşımları özümseyerek uygulayabilen, insan kaynakları yönetiminde görev alacak astsubaylar yetiştirilmesine dönük eğitim-öğretim verilmektedir.
Elektrik
Elektrik Programında; elektrik tesisatı ve elektrik makinelerinin kurulması, bakım ve onarımlarının yapılarak işletilmesine yönelik eğitim-öğretim verilmektedir.
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programında; elektronik devre ve ölçü aletlerinin çalışma prensipleri, mikro elektronik sistemlerin donanım ve yazılım boyutu, haberleşme sistemlerinin bakım, onarım ve işletilmesine yönelik eğitim-öğretim verilmektedir.
Uçak Teknolojisi
Uçak Teknolojisi Programında; hava araçları parça ve bileşenleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığıenvanterinde bulunan hava araçları ve bu araçların temel bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesine yönelik teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir.
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi Programında; benzinli ve dizel yakıtlı motorlu taşıtların bakım, onarım ve işletilme
sine yönelik eğitim-öğretim verilmektedir.

Mekatronik

Mekatronik Programında; mekanik, elektrik, elektronik ve bilgisayar programlarına yönelik; disiplinler arası bir yaklaşımla bakım onarım ve işletilmesine yönelik eğitim-öğretim verilmektedir.

Bilgisayar Teknolojisi

Bilgisayar Teknolojisi Programında; bilgi sistem cihazları ve malzemelerini kullanarak, programlama, veri tabanı yönetimi, bilgisayar ve ağ sistemlerinin bakım onarım ve işletilmesine yönelik eğitim-öğretim verilmektedir.

Yapı Tesisat Teknolojisi

Yapı Tesisat Teknolojisi Programında; yapı malzemeleri ve tekniklerini kullanarak, bina ve tesislerin proje ve maliyet hesaplarının çıkarılması, bakımı, onarımı ve işletilmesine yönelik eğitim-öğretim verilmektedir.

İnşaat Teknolojisi

İnşaat Teknolojisi Programında; yapı malzemeleri ve tekniklerini kullanarak, bina ve tesislerin proje ve maliyet hesaplarının çıkarılması, bakımı, onarımı ve işletilmesine yönelik eğitim-öğretim verilmektedir.

Deniz Astsubay MYO

 

Askeri Eğitim ve Deniz Eğitimi

Öğrencilerin yönetim ve karar verme alanlarındaki yeteneklerinin geliştirilerek, çağdaş bir asker ve denizci olmalarını sağlamak amacıyla askeri eğitim programları düzenlenmektedir. Askeri eğitimler, Türk Deniz Kuvvetlerinin seçkin subay ve astsubayları yönetimi ve denetiminde yaptırılmaktadır. Öğrencileri gemi ve deniz hayatına alıştırmak, öğrenilen teorik bilgilerin uygulamasını yaptırmak ve göreve hazırlamak amacıyla yıl içerisinde, okul ve harp gemilerinde uygulamalı deniz eğitimleri yapılmaktadır. Yaz döneminde öğrencilerimiz okul gemileriyle çeşitli yurt içi ve yurt dışı limanlarını ziyaret etmekte, aldıkları deniz eğitiminin yanı sıra, henüz öğrenciyken farklı ülkeleri görebilme ayrıcalığına sahip olmaktadır.

Akademik Öğretim

Dz.Asb.MYO eğitim-öğretim sisteminin öncelikli hedefi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı yüzer ve kara birliklerine göreve hazır astsubay yetiştirmektir. Bu maksatla; Dz.Asb.MYO eğitim programları, mezun astsubayların yapacakları görevleri başarabilmeleri için sahip olmaları gereken bilgi ve becerileri kazanmaları ana prensibine dayanmaktadır.

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunda öğrenciler; Seyir, Harekât, Porsun, Elektronik, Güdüm Sistemleri ve Teknikleri, Topçu, Torpido, Mayın, Sonar, Bilgi Teknolojileri, Uçak Bakım, İkmal ve İdari sınıfları Altınova/YALOVA yerleşkesinde, Motorcu, Yara Savunma ve Elektrik sınıfları Derince/KOCAELİ yerleşkesinde, Dz.Piyade sınıfı Kara Asb.MYO K.lığı BALIKESİR’de, Dz.İstihkam sınıfı Kara Asb.MYO K.lığı BALIKESİR /Hava Asb. MYO K.lığı Gaziemir/İZMİR’de, Uçak Bakım sınıfının bazı branşları Hava Asb. MYO K.lığı Gaziemir/İZMİR’de eğitime tabi tutulurlar. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler astsubay çavuş rütbesi ile mezun olurlar. Mezun olan Astsubaylara, “Önlisans Diploması” ve “Astsubay Diploması” olmak üzere iki farklı diploma verilmektedir.

Deniz Ast.MYO Bölümler

Gemi Makineleri
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yüzer ve kara birliklerinde görev alacak Motorcu ve Yara Savunma branşlarında sınıflandırılan öğrencilere görevlerini yapabilecek seviyede temel mesleki bilgi ve becerinin kazandırılması hedeflenmektedir.
Elektrik
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yüzer ve kara birliklerinde görev alacak Elektrik branşında sınıflandırılan öğrencilere görevlerini yapabilecek seviyede temel mesleki bilgi ve becerinin kazandırılması hedeflenmektedir.
Büro Yönetimi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yüzer ve kara birliklerinde görev alacak İdari branşında sınıflandırılan öğrencilere görevlerini yapabilecek seviyede temel mesleki bilgi ve becerinin kazandırılması hedeflenmektedir.
Elektronik Teknolojisi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yüzer ve kara birliklerinde görev alacak Harekât Elektronik, Silah Elektronik, Makine Elektronik, Güdüm Sistemleri ve Teknikleri, Bilgi Teknolojileri, Topçu, Sonar, Mayın, Torpido branşlarında sınıflandırılan öğrencilere görevlerini yapabilecek seviyede temel mesleki bilgi ve becerinin kazandırılması hedeflenmektedir.
Uçak Teknolojileri
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan yüzer ve uçar birliklerde görev yapacak Uçak Bakım Aviyonik ve Uçak Bakım Mekanik branşlarında sınıflandırılan öğrencilere European Aviation Safety Authority (EASA) Part- 66 kategori B1/B2 normlarında görev yapabilecek seviyede; hava araçlarına bakım yapma becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Hava Astsubay MYO

Askeri Eğitim

Askeri Eğitiminin hedefi; Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı, hizmet bilinci ve mesleki değerleri kazanmış, TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği’nde belirtilen ve asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip, , yeterli fiziki yeteneği kazanmış, muharebe ortamı ve olağanüstü durumlar karşısında soğukkanlılıkla görev yapabilecek bilgi, beceri ve motivasyona sahip, kurumsal temel değerleri içselleştirmiş, iyi insan, iyi asker ve iyi havacılar yetiştirmektir.

Askeri eğitimler, Türk Hava Kuvvetlerinin seçkin subay, astsubay ve yöneticilerinin yönetimi ve denetiminde yaptırılmaktadır. Bu kapsamda; Hava Astsubay Meslek Yüksekokulundaki Askeri Eğitimlerde; Askeri Liderlik Eğitimi, Emniyet Eğitimi ile Atış eğitimleri verilmektedir. Askeri Eğitimler Kapsamında; Yanaşık düzen eğitimi, Muhabere eğitimi, Hayatta kalma eğitimleri, Askeri ve genel kültür konuları, verilmektedir.

Akademik Öğretim

Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu akademik eğitiminde; askerlik anlayışının gerektirdiği hizmet bilincinin ve mesleki değerlerin kazandırıldığı, havacılık ve uzay teknolojileri alanında bilimsel mükemmelliği ölçü alan, liderlik özellikleri gelişmiş, fiziki yeterliliğe sahip sağlam karakter ve üstün kişilik özelliklerine sahip eğitim ve ön lisans öğrenimini tamamlamış muvazzaf hava astsubayı yetiştirmek hedeflenmektedir.

Öğrenciler 1’inci dönem Temel Bilimler, Askeri Bilimler ve Yabancı Dil Bölüm Başkanlıklarınca verilen ortak dersleri almakta, 2’nci dönemden itibaren sınıf ve ihtisaslarına göre toplam 10 programda ön lisans düzeyinde eğitim almaktadır. Dersler 24 kişilik dershanelerde ve donanımlı laboratuvarlarda yapılmakta olup ileri seviyede İngilizce eğitimi verilmektedir.

HAMYO Bölümler

Mekanik Uçak Teknolojisi
Mekanik dalında uçak gövde, mekanik sistemler ve motor içerikli verilen derslerde Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (European Aviation Safety Agency – Easa) Part-66 dokümanındaki mevcut modüller referans alınmaktadır. Bu kapsamda, tüm modüllerin teorik konuları 3 yarıyıl süresince verilmektedir. Ön lisans eğitimini tamamlayan astsubaylar, Uçak Bakım Okul Komutanlığında 17 farklı ihtisasta Astsubay İhtisas Temel Eğitimi (ASİTE) almaktadır. ASİTE kapsamında Easa Part-66 içinde yer alan uçak üzerindeki uygulamalı eğitimler verilmektedir.
Aviyonik Uçak Teknolojisi
Aviyonik dalında uçak ve motora ait elektrik bilgisi ve elektronik sistemler içerikli verilen derslerde Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EuropeanAviationSafetyAgency – EASA) Part- 66 dokümanındaki mevcut modüller referans alınmaktadır. Bu kapsamda, tüm modüllerin teorik konuları 3 yarıyıl süresince verilmektedir. Ön lisans eğitimini tamamlayan astsubaylar, Uçak Bakım Okul Komutanlığı’nda 8 farklı ihtisasta Astsubay İhtisas Temel Eğitimi (ASİTE) almaktadır. ASİTE kapsamında EASA Part 66 içinde yer alan uçak üzerindeki uygulamalı eğitimler verilmektedir.
Güvenlik ve Koruma
Güvenlik ve Koruma Programının amacı; güvenlik birliklerinin ihtiyaç duyduğu kalifiye güvenlik personelini akademik eğitim ile destekleyerek, küreselleşen dünyanın güvenlik ihtiyacına cevap verebilecek donanıma sahip, güvenlik alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, alanında uygulamak durumunda olduğu kanunları bilen ve özgüvene sahip piyade sınıfı astsubay yetiştirmektir. Ön lisans eğitimini tamamlayan astsubaylar, Güvenlik Okul Komutanlığı’nda Astsubay İhtisas Temel Eğitimi (ASİTE) almaktadır.
Elektrik
Elektrik Programının amacı; Hava Kuvvetleri K.lığının Elektrik ve Bariyer Sistemleri, Elektrik Güç Kaynakları, İklimlendirme Sistemleri, Sıhhi Tesisat ve Isıtma Sistemleri alanlarında ihtiyaç duyduğu elektrik teknikerleri yetiştirmektir. 4 farklı İhtisas için ön lisans eğitimi verilir.
Hava Trafik Kontrol
Hava Trafik Kontrol Programının amacı; Hv.K.K.lığı’nın ihtiyaç duyduğu Hava Trafik, Hava Harekat ve Kontrol İhbar sınıflarında personel yetiştirmektir. Hava Trafik Kontrol Programında; Hava Trafik sınıfı, Hava Harekat sınıfı ve Kontrol İhbar sınıfı olmak üzere toplam 3 farklı ihtisasta ön lisans eğitimi verilir.
Büro Hiz. ve Yönetici Asistanlığı
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Programının amacı; personel, maliye ve istihbarat sınıfı astsubay yetiştirmektir.Personel sınıfının amacıpersonel ana faaliyet sahasıyla ilgili genel idari faaliyetleri, atama ve disiplin-moral işlemlerini, istifa, malul, şehit ve emeklilik işlemlerini, sivil memur ve işçi işlemlerini, sicil, terfi ve sınıflandırma işlemlerini, arşiv faaliyetlerini planlamak ve yürütmek, insan kaynakları yönetimi alanında literatürdeki yeni gelişmeleri takip etmek ve uygulamaktır.
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı Programının amacı; Hv.K.K.lığı’nın ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet verebilecek, bilgi işlem sistemi temel esaslarını, programlama dillerini, ağ temellerini, grafik animasyon yaratmayı, web sitesi ve veri tabanı yönetmeyi, donanım ve işletim sistemi yapısını bilen çağdaş bilgisayar programcıları ve işletmenleri yetiştirmektir. Bilgisayar Programcılığı Programında, Muhabere sınıfına atanan: Bilgisayar İşletim Astsubayı, Bilgi Sistem Yazılım Astsubayı, Muhabere Merkezi İşletme ve Kripto Astsubayı ihtisasları olmak üzere toplam 3 farklı ihtisas bulunmaktadır.
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programının amacı; Hv.K.K.lığı’nın muhabere, mühimmat ve mühimmat tahrip, hava savunma ve elektronik istihbarat sınıflarında ihtiyaç duyduğu elektronik ve haberleşme teknikerleri yetiştirmektir. Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programında; Muhabere sınıfına ait 7, Mühimmat ve mühimmat tahrip sınıfına ait 1, Hava savunma sınıfına ait 13, Elektronik İstihbarat sınıfına ait 2 ihtisas olmak üzere toplam 23 farklı ihtisasa ön lisans eğitimi verilmektedir.
Lojistik
Lojistik Programının amacı; bugünün ve yarının dünyasında gerçekleştirilen lojistik gelişmeleri takip eden ve lojistik faaliyetleri yorumlayabilen, edindiği bilgileri mezuniyet sonrası görev ortamında uygulayabilen, etkin maliyet planlaması yapabilen, tedarik zinciri fonksiyonlarına hâkim, depolama, dağıtım, stok yönetimi konularında yetkin nitelikli ve donanımlı ikmal sınıfı astsubay yetiştirmektir. Ön lisans eğitimini tamamlayan ikmal sınıfı astsubaylar, İkmal ve İdari Okul Komutanlığı’nda Astsubay İhtisas Temel Eğitimi (ASİTE) almaktadır.
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi Programının amacı; Hv.K.K.lığı’nın İstihkâm Astsubayı sınıfında ihtiyaç duyduğu İnşaat teknikerlerini yetiştirmektir. Ön lisans eğitiminin devamında İstihkâm Astsubayı ihtisası eğitimi verilmektedir.
Otomotiv Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi Programının amacı; Hv.K.K.lığı’nın ulaştırma, yangın ve iş makineleri için ihtiyaç duyduğu otomotiv teknikerleri yetiştirmektir. Otomotiv Teknolojisi Programında;Ulaştırma sınıfına ait 1, İstihkâm sınıfına ait 3,ihtisas olmak üzere toplam 4 farklı ihtisas için ön lisans eğitimi verilir.

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu

Askeri Eğitim

Öğrencilerin yönetim ve karar verme alanlarındaki yeteneklerinin geliştirilerek çağdaş bir asker ve bando astsubayı olmalarını sağlamak amacıyla askeri eğitim programları uygulanmaktadır. Askeri eğitimler atış, spor, savaş beden eğitimi ve her askerin bilmesi gereken konularda, alanlarında uzman seçkin subay ve astsubaylar tarafından verilmektedir.

Akademik Öğretim

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu olarak iki yıllık eğitim-öğretim veren okulumuz, müzik eğitimi alanında hem yurt içinde hem de yurt dışındaki en önemli okullardan birisidir. Okulumuzda, ön lisans seviyesinde müzik eğitimi verilmekte, ayrıca profesyonel müzik eğitiminde olması gereken temel bilimler dersleri de bu programların içerisinde yer almaktadır.

Okulumuzda, “Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar” ile “Çalgı Bakım Onarım” olmak üzere iki farklı program uygulanmaktadır.
Bu iki programda Kamışlı Çalgılar 8, Bakır Çalgılar 7, Vurmalı ve Tuşlu Çalgılar 6, Çalgı Bakım Onarım 1 olmak üzere toplam 22 branşta eğitim verilmektedir. Akademik eğitim, Yükseköğretim Kurulu ve Avrupa Birliği eğitim standartlarına uygun olarak öğretim üyeleri ile mesleki ve akademik kariyere sahip subay/astsubay ve sivil öğretim elemanlarınca, Bireysel dersler 1-2, Toplu Dersler ise 15-20 kişilik modern çalışma odaları ve dershanelerde verilmektedir. Öğrenciler internet ve dâhili bilgi sistemleri ile sürekli yenilenen ve zengin bir kitap koleksiyonuna sahip olan kütüphaneden haftanın her günü istenilen saatte istifade edebilmektedir.
Facebook sayfamızı beğenmek için mülakatlar.com facebook sayfası

2
Kimler Neler Demiş?

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
FurkanBekdikKadir Recent comment authors
  Subscribe  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
FurkanBekdik
Ziyaretçi
FurkanBekdik

Güzel rabbim bizlere de Astsubay olduğumuz günleri görmeyi nasip etsin İnşallah.

Kadir
Ziyaretçi
Kadir

Hamyo <3